KAYSERİ E-İhale ve E-Eksiltme Eğitimi


Online Uygulamalı Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme Eğitimlerimize sizde katılın. Unutmayın İhaleyi En ? Olan Kazanır En İyiler Anlatır...


Değerli Özel Sektör Temsilcileri;


Özel sektörde faaliyet gösteren tüm şirketleri yakından ilgilendiren E-İhale ve E-Eksiltme platformu EKAP ile kamu yararı daha çok artmıştır. Ancak uygulamada karşılaşılan sorunlar bu sistemin verimliliğini düşürmektedir.19/06/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan değişik ile E-ihale (tekliflerin ve yeterlilik belgelerinin elektronik ortamda sunulması) ve E-Eksiltme (elektronik ortamda azalan miktarlarda yeni teklif sunma) usullerine ilişkin olarak istekli sıfatı ile teklif verecek olan Tüzel ve Gerçek Kişiler'in uygulama süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olması hata yapmadan süreci E-İhale ve E-Eksiltme sürecinin yürütülmesi ve E-İhale ve E-Eksiltme sürecinde doğru stratejileri kullanma eğitiminin verilmesi ve süreci yürütenlerin deneyim ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 


E-İhale ve E-Eksiltme konu başlıklarımızı inceleyebilir hizmetiçi eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-İHALE VE E-EKSİLTME EĞİTİM KONULARI​

 • ​Elektronik İhale (E-İhale) Nedir?

 • Elektronik İhalenin (E-İhale) Amaç Ve Kapsamları Nelerdir?

 • Elektronik İhale (E-İhale) Hangi Yönetmelikler Değişti?

 • Elektronik İhale (E-İhale) Önemli Tanımlar Nelerdir?

 • Elektronik İhale de Ki Kısaca Değişiklikler Nelerdir?

 • E-İhale ’Ye İlişkin EKAP Tan Yapılacaklar Nelerdir?

 • E-İhale EKAP İlişkisinde Önemli Hususlar?

 • EKAP Üzerinden, Katılım Ve Yeterliğe İlişkin Bilgiler Sorgulama.

 • Sunulmayacak Belgeler Listesi Nedir Ve Hangi Belgeleri Kapsar?

 • Elektronik İhale de Geçici Teminat Mektupları Nasıl Alınacak?

 • Elektronik İhale de Banka Referans Mektupları Nasıl Alınacak?

 • Elektronik İhale de Bildirim Ve Tebligat Esasları Nelerdir?

 • Elektronik İhale de Yaklaşık Maliyet İlkesi.

 • Elektronik İhale de Doküman Hazırlanması.

 • Elektronik İhale de Teknik Şartnameler

 • Elektronik İhale de İhale Komisyonları.

 • Elektronik İhale de Dokümanda Değişiklik Yapılması Veya Açıklama Yapılması.

 • Elektronik İhale de Teklifin Şifrelenmesi Ve E-Anahtara İlişkisi.

 • EKAP’tan Kaynaklanan Teknik Problemlerden Veya Olağanüstü Durumlarda Yapılacaklar Nelerdir?

 • Erteleme Yapılması Durumunda İhalenin Ertelenme İşlemleri Ve Sorunun Devam Etmesi.

 • Elektronik İhale de Mal Alımı İhalelerinde, İsteklilerden Numune İstenilmesi Durumunda Yapılması Gerekenler?

 • Elektronik İhale de İptal Durumunda Yapılacaklar Nelerdir?

 • Elektronik İhale de E-Tekliflerin Açılması.

 • E-Anahtarının Bozuk Olması Veya Virüs İçermesi Gibi Nedenlerde Yapılacaklar?

 • Hazırlanan Tutanakların Durum İzleme Ekranında Görülmesi.

 • Elektronik İhale de E-Tekliflerin Değerlendirilmesi.

 • Elektronik İhale de Eksik Belgeler Ve Ekleri İlişkin Yapılacaklar.

 • Elektronik İhale de Bilgi Eksikliği Bulunması.

 • Elektronik İhale de İhalenin Sonuçlandırılması.

 • Elektronik Eksiltme Nedir?

 • Elektronik Eksiltme Hangi İhalelerde Yapılabilir?

 • Elektronik Eksiltme İle Yapılamayan İhaleler Hangileridir?

 • Elektronik Eksiltme Ye Davet Değerlendirme Dışı Bırakılma.

 • Elektronik Eksiltme de Bekleme Süresi Kaç Gündür Ve En Az Kaç Dakika Önce Sisteme Giriş Yapılmalıdır?

 • Elektronik Eksiltme de En Fazla Tur Sayısı Kaçtır Asgari Fark Nedir Ve Her Tura Teklif Verilmelidir?

 • Elektronik Eksiltme de Mevcut Sırlama Durumunun Görüntülenmesi Durumları Nelerdir?

 • Elektronik Eksiltme de Önemli Hususlar Nelerdir?

 • Elektronik Eksiltme de E-Anahtar Gönderilecek Mi?

 • Elektronik Eksiltme de Hangi Teklifler Geçerli Kabul Edilir?

 • Elektronik Eksiltme de Şekil Üzerinden Sıra Durumunu Görme.

 • Elektronik Eksiltme de Tekliflerin Eşit Olma Durumunda Ne Yapılır?


E- İHALE UYGULAMA SÜREÇLERİ

 • ​E- İhale Kayıt İşlemeleri?

 • E- İhale de İhtiyaç Raporu Seçimi (Ekap Üzerinde Anlatımlı)

 • E- İhale de Teknik Şartnameye Cevaplar Ve Açıklamalar

 • E- İhale de Kısmi Teklif İşlemleri

 • E- İhale de Dokümanları Yükleme Ve İhaleyi Onaylama

 • E- İhale de İlan Hazırlama

 • E- İhale de Sevk İşlem Formu Gönderme

 • E- İhale de İhale Komisyonu İşlemleri

 • E- İhale de Teklif Değerlendirme (1’inci Oturum)

 • E- İhale de Elektronik Geçici Teminat İşlemleri

 • E- İhale de İhale Tarihine İlişkin Teyit İşlemleri

 • E- İhale de Teklif Değerlendirme (2’nci Oturum-KAPALI OTURUM)

 • E- İhale de Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim

 • E- İhale de Komisyon Kararı Oluşturma

 • E- İhale de Komisyon Kararı Sonrası İhale Yetkilisi Onayı Öncesi Teyit İşlemleri

 • E- İhale de İhale Yetkilisi Onayı

 • E- İhale de Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

 • E- İhale de Sözleşmeye Davet Bildirimi

 • E- İhale de Sözleşme Öncesi Teyit İşlemleri

 • E- İhale de Sonuç Formu Gönderme

ELEKTRONİK EKSİLTME UYGULAMA SÜREÇLERİ