BURSA Uygulamalı Elektronik İhale Eğitimi


İhaleye giren şirketlere özel Uygulamalı Elektronik İhale Eğitimlerimize katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Değerli Özel Sektör Temsilcileri;


Özel sektörde faaliyet gösteren tüm şirketleri yakından ilgilendiren E-İhale ve E-Eksiltme platformu EKAP ile kamu yararı daha çok artmıştır. Ancak uygulamada karşılaşılan sorunlar bu sistemin verimliliğini düşürmektedir.19/06/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan değişik ile E-ihale (tekliflerin ve yeterlilik belgelerinin elektronik ortamda sunulması) ve E-Eksiltme (elektronik ortamda azalan miktarlarda yeni teklif sunma) usullerine ilişkin olarak istekli sıfatı ile teklif verecek olan Tüzel ve Gerçek Kişiler'in uygulama süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olması hata yapmadan süreci E-İhale ve E-Eksiltme sürecinin yürütülmesi ve E-İhale ve E-Eksiltme sürecinde doğru stratejileri kullanma eğitiminin verilmesi ve süreci yürütenlerin deneyim ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.  EKAP 'a  uyum sağlamanızı kolaylaştırmak ve uygulamada karşılaştığınız sorunlara, her biri konusunda uzman eğitmen kadromuzla birebir çözüm sunup destek olmak için her zaman yanınızdayız.

E-İhale ve E-Eksiltme konu başlıklarımızı inceleyebilir hizmetiçi eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-İHALE VE E-EKSİLTME EĞİTİM KONULARI​

 • ​Elektronik İhale (E-İhale) Nedir?

 • Elektronik İhalenin (E-İhale) Amaç Ve Kapsamları Nelerdir?

 • Elektronik İhale (E-İhale) Hangi Yönetmelikler Değişti?

 • Elektronik İhale (E-İhale) Önemli Tanımlar Nelerdir?

 • Elektronik İhale de Ki Kısaca Değişiklikler Nelerdir?

 • E-İhale ’Ye İlişkin EKAP Tan Yapılacaklar Nelerdir?

 • E-İhale EKAP İlişkisinde Önemli Hususlar?

 • EKAP Üzerinden, Katılım Ve Yeterliğe İlişkin Bilgiler Sorgulama.

 • Sunulmayacak Belgeler Listesi Nedir Ve Hangi Belgeleri Kapsar?

 • Elektronik İhale de Geçici Teminat Mektupları Nasıl Alınacak?

 • Elektronik İhale de Banka Referans Mektupları Nasıl Alınacak?

 • Elektronik İhale de Bildirim Ve Tebligat Esasları Nelerdir?

 • Elektronik İhale de Yaklaşık Maliyet İlkesi.

 • Elektronik İhale de Doküman Hazırlanması.

 • Elektronik İhale de Teknik Şartnameler

 • Elektronik İhale de İhale Komisyonları.

 • Elektronik İhale de Dokümanda Değişiklik Yapılması Veya Açıklama Yapılması.

 • Elektronik İhale de Teklifin Şifrelenmesi Ve E-Anahtara İlişkisi.

 • EKAP’tan Kaynaklanan Teknik Problemlerden Veya Olağanüstü Durumlarda Yapılacaklar Nelerdir?

 • Erteleme Yapılması Durumunda İhalenin Ertelenme İşlemleri Ve Sorunun Devam Etmesi.

 • Elektronik İhale de Mal Alımı İhalelerinde, İsteklilerden Numune İstenilmesi Durumunda Yapılması Gerekenler?

 • Elektronik İhale de İptal Durumunda Yapılacaklar Nelerdir?

 • Elektronik İhale de E-Tekliflerin Açılması.

 • E-Anahtarının Bozuk Olması Veya Virüs İçermesi Gibi Nedenlerde Yapılacaklar?

 • Hazırlanan Tutanakların Durum İzleme Ekranında Görülmesi.

 • Elektronik İhale de E-Tekliflerin Değerlendirilmesi.

 • Elektronik İhale de Eksik Belgeler Ve Ekleri İlişkin Yapılacaklar.

 • Elektronik İhale de Bilgi Eksikliği Bulunması.

 • Elektronik İhale de İhalenin Sonuçlandırılması.

 • Elektronik Eksiltme Nedir?

 • Elektronik Eksiltme Hangi İhalelerde Yapılabilir?

 • Elektronik Eksiltme İle Yapılamayan İhaleler Hangileridir?

 • Elektronik Eksiltme Ye Davet Değerlendirme Dışı Bırakılma.

 • Elektronik Eksiltme de Bekleme Süresi Kaç Gündür Ve En Az Kaç Dakika Önce Sisteme Giriş Yapılmalıdır?

 • Elektronik Eksiltme de En Fazla Tur Sayısı Kaçtır Asgari Fark Nedir Ve Her Tura Teklif Verilmelidir?

 • Elektronik Eksiltme de Mevcut Sırlama Durumunun Görüntülenmesi Durumları Nelerdir?

 • Elektronik Eksiltme de Önemli Hususlar Nelerdir?

 • Elektronik Eksiltme de E-Anahtar Gönderilecek Mi?

 • Elektronik Eksiltme de Hangi Teklifler Geçerli Kabul Edilir?

 • Elektronik Eksiltme de Şekil Üzerinden Sıra Durumunu Görme.

 • Elektronik Eksiltme de Tekliflerin Eşit Olma Durumunda Ne Yapılır?


E- İHALE UYGULAMA SÜREÇLERİ

 • ​E- İhale Kayıt İşlemeleri?

 • E- İhale de İhtiyaç Raporu Seçimi (Ekap Üzerinde Anlatımlı)

 • E- İhale de Teknik Şartnameye Cevaplar Ve Açıklamalar

 • E- İhale de Kısmi Teklif İşlemleri

 • E- İhale de Dokümanları Yükleme Ve İhaleyi Onaylama

 • E- İhale de İlan Hazırlama

 • E- İhale de Sevk İşlem Formu Gönderme

 • E- İhale de İhale Komisyonu İşlemleri

 • E- İhale de Teklif Değerlendirme (1’inci Oturum)

 • E- İhale de Elektronik Geçici Teminat İşlemleri

 • E- İhale de İhale Tarihine İlişkin Teyit İşlemleri

 • E- İhale de Teklif Değerlendirme (2’nci Oturum-KAPALI OTURUM)

 • E- İhale de Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim

 • E- İhale de Komisyon Kararı Oluşturma

 • E- İhale de Komisyon Kararı Sonrası İhale Yetkilisi Onayı Öncesi Teyit İşlemleri

 • E- İhale de İhale Yetkilisi Onayı

 • E- İhale de Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

 • E- İhale de Sözleşmeye Davet Bildirimi

 • E- İhale de Sözleşme Öncesi Teyit İşlemleri

 • E- İhale de Sonuç Formu Gönderme