Haber Tarihi

4 Aralık 2020

5 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31325

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2020/33)


MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Ek-61’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Akbay Ek-62’de, Anadolu-T Ek-63’de, Anadolu Arısı Ek-64’te, Hatay Arısı Ekotipi Ek-65’de, Trakya Arısı Ekotipi Ek-66’da, Artlı Ek-67’de, Çepni Ek-68’de, Of Ek-69’da, Eşme Ek-70’de, Hünkâri Ek-71’de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-62, Ek-63, Ek-64, Ek-65, Ek-66, Ek-67, Ek-68, Ek-69, Ek-70 ve Ek-71 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​