Haber Tarihi

19 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31339

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNİK SERVİSLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2016/17)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’e 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Uzaktan değerlendirme ve denetim

MADDE 9/A – (1) Teknik servislerin değerlendirme/denetim işlemlerinin yerinde yapılması esastır. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlar oluşması halinde bilişim teknolojileri kullanarak uzaktan değerlendirme/denetimler gerçekleştirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2016

29793

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2017

30146

2-

1/8/2019

30849

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​